Græslandets flora og dens særlige tilpasningsstrategier

Klik et billede for at læse om planten.


Rødknæ

Blæresmælde

Græsbladet fladstjerne

Almindelig hønsetarm

Bakke-nellike

Tjærenellike

Bidende ranunkel

Knold-ranunkel

Kornet stenbræk

Almindelig agermåne

Sølv-potentil

Krat-fladbælg

Gul kløver

Hare-kløver

Rundbælg

Muse-vikke

Almindelig mælkeurt

Prikbladet perikon

Hunde-viol

Hulkravet kodriver

Gul snerre

Hvid snerre

Læge-oksetunge

Slangehoved

Merian

Stor skjaller

Læge-ærenpris

Tveskægget ærenpris

Dunet vejbred

Lancet-vejbred

Blåhat

Liden klokke

Høst-borst

Eng-brandbæger

Gul evighedsblomst

Håret høgeurt

Almindelig knopurt

Almindelig kongepen

Vej-mælkebøtte

Hvid okseøje

Mark-frytle

Bølget bunke

Fløjlsgræs

Vellugtende guldaks

Hjertegræs

Almindelig ene

Almindelig brombær

Engriflet hvidtjørn

Hunderose

Slåen

Almindel gyvel

Mark-krageklo

Smalbladet timian

Tilbage