Test din viden om græsland

Besvar følgende 10 spørgsmål og få din bedømmelse:

1. Et græsland med høslæt er:


2. Typiske græslandsområder findes:


3. Græsland ligger ofte i bakket terræn, hvor der er temperaturforskelle. De varmeste skråninger er:


4. Er græslandets jord rig på kalk, vokser der:


5. Mange af græslandets planter er flerårige, hvilket betyder at:


6. At græsland har været benyttet til ekstensivt landbrug betyder:


7. På græsland vokser ofte:


8. På græsland vokser, som navnet antyder, mange græsser. Der vokser også mange:


9. På græsland, som ikke dyrkes intensivt, finder man ofte mange:


10. Dunet vejbred og håret høgeurt har begge et tæt hårdække på blade og stængler, fordi:

Tilbage