Hedens flora og dens særlige tilpasningsstrategier

Klik et billede for at læse om planten.


Tormentil

Gederams

Lyng-snerre

Almindelig kohvede

Djævelsbid

Blåmunke

Liden klokke

Rank evighedsblomst

Guldblomme

Almindelig gyldenris

Smalbladet høgeurt

Almindelig kongepen

Mark-frytle

Børste-siv

Pille-star

Blåtop

Bølget bunke

Fåre-svingel

Bjerg-fyr

Hvid-gran

Almindelig ene

Bævre-asp

Krybende pil

Mose-bølle

Almindelig gyvel

Hedelyng

Klokke-lyng

Tyttebær

Blåbær

Revling

Smalbladet timian

Femradet ulvefod

Almindelig ulvefod

Almindelig engelsød

Tilbage