Klittens flora og dens særlige tilpasningsstrategier

Klik et billede for at læse om planten.


Rødknæ

Almindelig sankthansurt

Bidende stenurt

Strand-fladbælg

Harekløver

Almindelig kællingetand

Rundbælg

Muse-vikke

Blodrød storkenæb

Blød storkenæb

Klit-stedmoderblomst

Hunde-viol

Strand-mandstro

Almindelig pimpinelle

Gul snerre

Gærde-snerle

Almindelig torskemund

Blåmunke

Liden klokke

Vår-brandbæger

Almindelig gyldenris

Smalbladet høgeurt

Håret høgeurt

Almindelig kongepen

Ager-svinemælk

Mark-frytle

Sand-star

Sand-hjælme

Strand-kvik

Marehalm

Sandskæg

Fåre-svingel

Bjerg-fyr

Klit-fyr

Krybende pil

Havtorn

Rynket rose

Klit-rose

Revling

Smalbladet timian

Almindelig engelsød

Tilbage