Løvskovens flora og dens særlige tilpasningsstrategier

Klik et billede for at læse om planten.


Stor nælde

Stor fladstjerne

Dag-pragtstjerne

Blå anemone

Gul anemone

Hvid anemone

Almindelig vorterod

Skov-jordbær

Gærde-vikke

Skovsyre

Almindelig bingelurt

Småblomstret balsamin

Krat-viol

Angelik

Vild kørvel

Fladkravet kodriver

Storblomstret kodriver

Skovstjerne

Skovmærke

Burre-snerre

Skov-forglemmigej

Almindelig lungeurt

Almindelig guldnælde

Almindelig kohvede

Bjerg-ærenpris

Skov-burre

Haremad

Almindelig høgeurt

Stor konval

Liljekonval

Majblomst

Skov-løg

Rams-løg

Almindelig guldstjerne

Skov-hullæbe

Skov-kogleaks

Skov-star

Enblomstret flitteraks

Almindelig hvene

Miliegræs

Almindelig ædelgran

Bævre-asp

Vorte-birk

Rød-el

Hassel

Bøg

Stilk-eg

Skov-elm

Ahorn

Spids-løn

Ask

Almindelig gedeblad

Drue-hyld

Almindelig hyld

Kvalkved

Almindelig brombær

Hindbær

Fugle-kirsebær

Almindelig røn

Blåbær

Skov-padderok

Ørnebregne

Fjerbregne

Almindelig mangeløv

Tilbage