Floraen i moser og enge og dens særlige tilpasningsstrategier

Klik et billede for at læse om planten.


Humle

Vand-pileurt

Engblomme

Eng-kabbeleje

Kær-ranunkel

Lav ranunkel

Tigger-ranunkel

Engkarse

Vandkarse

Liden soldug

Rundbladet soldug

Leverurt

Multebær

Kragefod

Almindelig mjødurt

Eng-nellikerod

Tormentil

Gul fladbælg

Sump-kællingetand

Eng-viol

Kattehale

Kær-dueurt

Kæmpe bjørneklo

Kær-svovlrod

Vandnavle

Almindelig fredløs

Dusk-fredløs

Bukkeblad

Eng-forglemmigej

Vand-mynte

Bittersød natskygge

Mose-troldurt

Hjortetrøst

Nyse-røllike

Kær-tidsel

Benbræk

Maj-gøgeurt

Kærmysse

Lyse-siv

Smalbladet kæruld

Tue-kæruld

Hvid næbfrø

Top-star

Blåtop

Mose-bunke

Eng-rottehale

Knæbøjet rævehale

Manna-sødgræs

Tagrør

Femhannet pil

Grå-pil

Mose-pors

Dun-birk

Mosebølle

Almindelig hæg

Hedelyng

Klokke-lyng

Rosmarinlyng

Tranebær

Dynd-padderok

Kær-padderok

Tilbage