Test din viden om moser og enge

Besvar følgende 10 spørgsmål og få din bedømmelse:

1. Tørv er:


2. Hængesæk er:


3. Soldug-arter er kødædende ligesom:


4. Et rigkær er:


5. Et fattigkær er et:


6. Kærulds hvide frøuld har tidligere været anvendt:


7. I højmosen er jordbunden sur med en PH-værdi på ca.:


8. Hvilken vedplante kan vokse i mose, hvor der ikke er meget ilt i jorden?


9. Tranebær indeholder benzoesyre, hvilket betyder at:


10. En højmose er:

Tilbage