Nåleskovens flora og dens tilpasningsstrategier

Klik et billede for at læse om planten.


Feber-nellikerod

Liden fugleklo

Skovsyre

Gederams

Skovstjerne

Almindelig fingerbøl

Almindelig kohvede

Læge-ærenpris

Djævelsbid

Skov-brandbæger

Almindelig høgeurt

Skovsalat

Liljekonval

Majblomst

Mangeblomstret frytle

Pille-star

Bølget bunke

Bjerg-fyr

Skov-fyr

Nordmannsgran

Almindelig ædelgran

Rød-gran

Sitka-gran

Europæisk lærk

Vorte-birk

Kristtorn

Almindelig gedeblad

Drue-hyld

Almindelig hyld

Almindelig brombær

Hindbær

Almindelig røn

Hedelyng

Tyttebær

Revling

Almindelig engelsød

Ørnebregne

Almindelig mangeløv

Tilbage