Almindelig ædelgranÁbies álba

Granfamilien

Almindelig ædelgran vokser i nåleskove og løvskove. Almindelig ædelgran er ret almindeligt plantet.

Almindelig ædelgran er et stedsegrønt, op til 45 m højt, smalt kegleformet nåletræ med grå bark og vandret udstående grene, som sidder i tydelige etager. De 1,5 – 3 cm lange nåle står vandret ud fra skuddene, som dermed bliver flade med ”midterskilning”. Nålene har to hvide striber på undersiden, et hak i spidsen og er fæstet til grenen med en rund, grøn bladfod. Bladarret er cirkelrundt og uden kanter. Almindelig ædelgran blomstrer i maj. Koglerne er oprette, cylinderformede og 10 – 15 cm lange. Kogleskællene fældes ved modenhed og lader de nøgne akser blive tilbage på træet. Almindelig ædelgran er indført til dyrkning og træffes ofte i selvsåede bestande.


Tilpasningsstrategier

De vingede frø spredes med vinden.

Anvendelse

Veddet anvendes som bygningstømmer.

Tilbage