Almindelig BrombærRúbus plicátus

Rosenfamilien

Almindelig brombær vokser i løvskove, nåleskove, på græsland og ruderater. Planten er almindelig i Jylland, Nordsjælland og på Bornholm, i øvrigt hist og her.

Almindelig brombær er en løvfældende, op til 2 m høj, kratdannende busk med kantede, grønne, tæt tornede skud. Skuddene er toårige og bærer først blomster andet år. Bladene er 3- til 5-fingrede med tydeligt stilkede elliptiske til ægformede småblade. Bladranden er savtakket og bladundersiden håret. De svagt rosa, sjældent hvide blomster sidder i halvskærmformede stande. Blomsten er 5-tallig med mange støvblade og frie frugtanlæg. Almindelige brombær blomstrer fra juni til august. Frugten er en samling af små, sorte, skinnende stenfrugter, som løsnes sammen med den centrale, hvide blomsterbund. Planten har en jordstængel, hvorfra skuddene vokser frem.


Tilpasningsstrategier

Barktornene er et forsvar mod større planteædere.

Anvendelse

De aromatiske frugter kan spises, friske eller syltede.

Tilbage