Almindelig mangeløvDryópteris filix-más

Mangeløvfamilien

Almindelig mangeløv vokser i skove, stendiger og skrænter. På god jordbund, såvel i skygge som lysåbent. Planten er almindelig.

Almindelig mangeløv er en 40 – 140 cm høj, flerårig bregne med blade i en tæt roset. De grønne, kortstilkede blade er 2 gange fjersnitdelte med smalt lancetformede hovedafsnit. På de små bladafsnit af 2. orden dannes i løbet af sommeren sporehushobe i tætte, utydeligt toradede rækker. Den enkelte, cirkulære sporehushob er i begyndelsen tæt dækket af et nyreformet, bleggrønt slør, der senere visner og trækker sig sammen som et kræmmerhus ovenpå samlingen af brune, ca. 0,5 mm brede sporehuse. Sporemodning finder sted i juni og juli. Almindelig mangeløv har en kort, lodret jordstængel.


Tilpasningsstrategier

Almindelig mangeløv formerer sig med mikroskopiske sporer, hvis udvikling til nye, store planter er afhængig af en vis fugtighed på spirestedet.

Tilbage