Bølget bunkeDeschámpsia flexuósa

Græsfamilien

Bælget bunke vokser på heder og i skove på sandet og sur jordbund. Bølget bunke er almindelig.

Bølget bunke er en flerårig, 30 – 75 cm høj, løst tueformet græsart med tynde, børsteformede, glatte blade med 1 – 3 mm lang, afrundet skedehinde. Bølget bunke har tynde, grønne til rødviolette strå med en under blomstringen åben top, hvis udspærrede grene er tværbølgede. Bølget bunke blomstrer i juni og juli. Toppen vedbliver at være åben også efter blomstringen. Topgrenene bærer 2-blomstrede, 3 – 5 mm lange småaks, hvor den rygfæstede, knæ-bøjede stak på blomsternes nedre inderavner rager ud af akset.

Tilbage