Sitka-granPícea sitchénsis

Granfamilien

Sitka-gran vokser i nåleskove og heder. Især på mager, ikke for tør bund. Sitka-gran er almindeligt plantet i det meste af landet, især i Nord- og Vestjylland.

Sitka-gran er et op til 40 m højt, stedsegrønt, kegleformet nåletræ, som på afstand virker blågråt. Nålene er 2 – 3 cm lange, fladtrykte, stive og sylespidse med to hvide striber på den nedadvendte side. Nålen sidder på en tapformet nålepude, som bliver tilbage på grenen, efter at nålen er faldet af. Sitka-gran blomstrer i maj. De hængende kogler er lysebrune, 5 – 8 cm lange og har fint papirtynde, bølgede kogleskæl. Ældre træer har afskallende, grå-brun bark. Fra den nederste del af stammen ses ofte små skud. Sitka-gran er indført fra Nordamerika til dyrkning i hede- og klitplantager, samt i læhegn.


Tilpasningsstrategier

Det vingede frø spredes let med vinden.

Anvendelse

Veddet er let og sejt og anvendes bl.a. til planker og tømmer samt til papirfremstilling.

Tilbage