Det dyrkede lands flora og dens tilpasningsstrategier

Klik et billede for at læse om planten.


Liden nælde

Fersken-pileurt

Vand-pileurt

Vej-pileurt

Rødknæ

Hvidmelet gåsefod

Almindelig fuglegræs

Almindelig spergel

Lav ranunkel

Gærde-valmue

Korn-valmue

Læge-jordrøg

Hyrdetaske

Almindelig pengeurt

Raps

Hvid-kløver

Rød-kløver

Hejrenæb

Blød storkenæb

Gaffel-vortemælk

Skærm-vortemælk

Ager-stedmoderblomst

Burre-snerre

Ager-snerle

Krumhals

Kær-galtetand

Hamp-hanekro

Liden tvetand

Rød tvetand

Kartoffel

Sort natskygge

Glat ærenpris

Glat vejbred

Kanadisk bakkestjerne

Almindelig brandbæger

Vår-brandbæger

Grå-bynke

Følfod

Lugtløs kamille

Skive-kamille

Kornblomst

Kirtel-kortstråle

Kugle-museurt

Vej-mælkebøtte

Gul okseøje

Ager-svinemælk

Almindelig svinemælk

Ager-tidsel

Tudse-siv

Almindelig byg

Draphavre

Almindelig havre

Blød hejre

Almindelig hvede

Almindelig kvik

Majs

Almindelig rajgræs

Almindelig rapgræs

Almindelig rug

Ager-padderok

Tilbage