Test din viden om det dyrkede land

Besvar følgende 10 spørgsmål og få din bedømmelse:

1. Hvor mange procent af det danske landskab udgøres af intensivt landbrug?


2. At markerne dyrkes med sædskifte betyder:


3. Vintersæd ...


4. Ofte kaldes vilde planter ”ukrudt”, fordi:


5. Planternes livscyklus fortæller om planternes:


6. På sandede jorder dyrkes ofte rug. Ukrudt i rugmarker er derfor ofte sandelskende planter som:


7. Brakmarker er marker:


8. De vigtigste kornsorter vi dyrker til fødevarer er:


9. Kartofler tilhører natskyggefamilien. Hvilken plante tilhører ikke natskyggefamilien?


10. Majs bliver en mere og mere udbredt afgrøde i Danmark. Hvad anvendes majs ikke til?

Tilbage