Søer og vandløb
1. Beskrivelse af søer og vandløb.
2. Søer og vandløbs flora og dens særlige tilpasningsstrategier.
3. Trusler i søer og vandløb. Med forslag til emner og opgaver for tværfagligt projektarbejde.
4. Feltøvelser (PDF-fil til print).
5. Test din viden (PDF-fil til print).
6. Test din viden (multiple choice-test).