Test din viden om søer og vandløb

Besvar følgende 10 spørgsmål og få din bedømmelse:

1. Grundvandsspejlet er:


2. Sumpkilde er:


3. I både strømkilde og sumpkilde er temperaturen konstant året rundt:


4. Danmarks længste å er:


5. Danmarks største sø målt i areal er:


6. Danmarks dybeste sø er:


7. Flydebladsplanter er:


8. Hvilket træ kan tåle at stå med rødderne i vand permanent?


9. Der skelnes mellem sure søer med en PH-værdi under 6 og:


10. Hvad er almindelig vandpest?

Tilbage