Strandenge
1. Beskrivelse af strandenge.
2. Strandenges flora og dens særlige tilpasningsstrategier.
3. Trusler på strandenge. Med forslag til emner og opgaver for tværfagligt projektarbejde.
4. Feltøvelser (PDF-fil til print)
5. Test din viden (PDF-fil til print).
6. Test din viden (multiple choice-test).