Strandengens flora og dens særlige tilpasningsstrategier

Klik et billede for at læse om planten.


Stilkløs kilebæger

Spyd-mælde

Kveller / Salturt

Vingefrøet hindeknæ

Sand-frøstjerne

Læge-kokleare

Gåse-potentil

Hvid-kløver

Jordbær-kløver

Rød-kløver

Smalbladet kællingetand

Almindelig stedmoderblomst

Sandkryb

Tætblomstret hindebæger

Liden tusindgylden

Mark-rødtop

Strand-vejbred

Blåmunke

Strand-asters

Høst-borst

Strand-kamille

Almindelig røllike

Ager-svinemælk

Kær-svinemælk

Harril

Blågrøn kogleaks

Strand-kogleaks

Tagrør

Almindelig vadegræs

Engriflet hvidtjørn

Hunde-rose

Strand-krageklo

Tilbage