Test din viden om strandengen

Besvar følgende 10 spørgsmål og få din bedømmelse:

1. Planten spyd-mælde har navnet:


2. Læge-kokleare har et højt indhold af C-vitamin og derfor:


3. I strandengene er jordbunden ofte næringsrig, fordi:


4. Træer og andre vedplanter vokser ikke på strand og strandeng, fordi:


5. Saltindholdet i danske farvande varierer mellem 35 promille ved Vesterhavet, 20 promille i Kattegat og ca. 10 promille i Østersøen. 35 promille svarer til, at der er:


6. Kveller, en lille spiselig plante, som vokser tæt på havet kaldes også:


7. Vade er den jordbund, som er tørlagt ved ebbe og her vokser:


8. I strandengen findes ofte 3 ret tydeligt markerede zoner. Heraf er den yderste (tættest på havet):


9. På strande, hvor alger, ålegræs og tang skylles op og ikke transporteres videre, kan bakterier invadere materialet og der udvikles svovlbrinter som lugter af:


10. Tagrør kan blive op til 3-4 meter høje. For ikke at knække i hård vind har de en særlig tilpasningsstrategi:





Tilbage