Vejkanter og ruderater
1. Beskrivelse af vejkanter og ruderater.
2. Vejkanter og ruderaters flora og dens særlige tilpasningsstrategier.
3. Trusler i vejkanter og ruderater. Med forslag til emner og opgaver for tværfagligt projektarbejde.
4. Feltøvelser (PDF-fil til print).
5. Test din viden (PDF-fil til print).
6. Test din viden (multiple choice-test).