Test din viden om vejkanter og ruderater

Besvar følgende 10 spørgsmål og få din bedømmelse:

1. Begrebet ruderat dækker over:


2. På byggepladser, hvor jorden er bearbejdet for nyligt og jorden ligger åben og ikke er overskygget vil følgende planter hurtigt etablere sig:


3. Pionerplanter er:


4. Ved kirker, klostre og borgruiner vokser ofte gamle lægeplanter som:


5. Når der omkring klostre findes mange lægeplanter, skyldes det:


6. Togpassagerer smider ofte affald ud af vinduer i tog. Derfor vokser der langs jernbanestrækninger ofte:


7. På havne- og kajområder findes ofte sjældne urter, fordi:


8. Planter på meget trafikerede arealer som veje og p-pladser danner flade skud, for at tilpasse sig slid. Det gælder planter som:


9. Om vinteren saltes vejene, og derfor vokser der i rabatten salttålende planter som:


10. Vejgrøfterne er normalt ret fugtige og skyggefulde. Derfor vokser der ofte de samme planter som i:

Tilbage