Hvad er en biotop?

Det danske landskab kan inddeles i en række forskellige biotoper. Biotop betyder levested for planter og dyr. Ofte anvendes ordet habitat i stedet for biotop.

En biotop er kendetegnet ved, at et areal er udsat for nogle fælles påvirkninger som f.eks. vand. Er grundvandsstanden høj, tilføres der regnvand, tilføres der saltvand, er der jævnlige oversvømmelser osv. Vinden betyder noget. Er der hård vind fra vest ? udtørrer og afkøler vinden jorden? Også solen og lyset betyder noget for forholdene i biotoperne. Bliver jorden varmet op af direkte sollys ? Jordbundens beskaffenhed betyder meget. Er jorden sur eller basisk? Og endelig har menneskabte faktorer som for eksempel gødskning, sprøjtning med ukrudtsmidler og vejsaltning stor betydning for biotopen.

Floraen i biotoper er altid bestemt af, hvilke planter der trives i - eller tåle bestemte økologiske forhold. Enkelte træer trives f.eks. med at stå med rødderne i vand konstant, mens de fleste andre træer ville gå ud ved konstant fugtig bund.

En biotop er et økosystem, hvor relationerne mellem organismer og omgivelser hele tiden påvirker hinanden.