Om "Danske Biotoper"

Danske biotoper er en applikation, der er tilpasset pc og smartmedier (iPhone, Android, iPad og tablet).

Til læreren:
Danske Biotoper er en digital platform til biologi- og geografi undervisning på 7. – 9. klassetrin.

Danske biotoper kan anvendes i undervisning på klassen på pc eller ude i naturen på smartmedier.

Danske biotoper er udviklet til undervisningsbrug og har til formål at øge elevernes viden om de økologiske forhold, der påvirker forskellige plantesamfund og således skærpe elevernes opmærksomhed på samspillet mellem biotop og plantearter. Er man først opmærksom på biotopers forskellighed bliver det siden lettere at artsbestemme planterne. Desuden skabes forståelse for planternes særlige tilpasning til bestemte økologiske forhold.

Overordnet kan en indsigt i vokse- og levesteders særlige karakteristika skabe nysgerrighed og forståelse for Danmarks spændende, men sårbare levesteder.

Danske biotoper beskriver 11 forskellige voksesteder i den danske natur:
STRANDBREDDER – STRANDENGE – KLITTER – SØER OG VANDLØB – MOSER OG ENGE - LØVSKOV – NÅLESKOV – GRÆSLAND – HEDER - DYRKET LAND – VEJKANTER OG RUDERATER.

Afsnittet BIOTOPER giver korte og letforståelige beskrivelser i tekst og fotos af de forskellige biotoper.

Til hver biotop er der udarbejdet arbejdsopgaver, som også findes under afsnittet

OPGAVER.
Alle afsnit og opgaver kan downloades og printes til et kompendium, eleverne kan tage med i felten.

Prints og kopier angives til Copydan.

Danske biotoper er støttet af Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Websitet fungerer med alle moderne browsere, men visse ældre versioner af Internet Explorer kan give problemer med visning. Hvis du oplever sådanne problemer, anbefaler vi, at du opgraderer din Internet Explorer.

© Zebra Media 2013, www.zebra-media.dk, ln@zebra-media.dk